Coöperatie “Woonvorm de Lariks”

In 2006 is Coöperatie de Lariks officieel opgericht. Op 28 september 2006 ingeschreven in de kamer van koophandel en in de statuten is de doelstelling vastgesteld. Het huishoudelijk reglement is hieraan gekoppeld.Het initiatief is ontstaan vanuit de vraag om zo zelfstandig mogelijk en gewoon mogelijk te wonen met ondersteuning die aansluit op de vraag van mensen met een VG beperking.

Vanuit de vragen van ouders en hun kinderen is er gekozen voor de vorm van coöperatie. In een coöperatie is elk lid ( bewoner) belangrijk en telt mee in de bewonerscommissie

 

Relatieschema

 

De leden van de coöperatie zijn de bewoners die worden vertegenwoordigt door hun ouders/verwanten/mentor, de zogenaamde verwantenraad

In de algemene jaarvergaderingen worden besluiten genomen door de verwantenraad, o.a. over de gemeenschappelijke ruimte en het inhuren van de gezamenlijke zorgaanbieder. De verwantenraad heeft een controlerende en coördinerende functie. De coöperatie ‘de Lariks’ wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Ten behoeven van de ondersteuning voor de bewoners heeft de coöperatie een overeenkomst afgesloten met de zorgaanbieder. De bewoners sluiten individueel een zorgcontract af met deze zorgaanbieder, op basis van begeleidingsvraag. De bewoner huurt zijn eigen appartement van de woningbouwvereniging en is lid van de coöperatie de Lariks.