Huishoudelijk reglement en huisregels

Het huishoudelijk reglement en de huisregels zijn op te vragen bij het bestuur.