Wonen in De Lariks

Kosten

Je moet rekening houden met de volgende kosten:

 • Huur aan Actium
 • Maandelijkse bijdrage coöperatie de Lariks
 • Kosten begeleiding die je vergoed krijgt op basis van indicatie

Huur aan Actium

In de huur zitten de volgende kosten:

 • Kale huur
 • Servicekosten
 • Een deel van de kosten van de gemeenschappelijke ruimte
 • Andere vaste lasten naast huur (zoals gas, water, elektra, verzekeringen, belastingen)
 • De berging
 • Eenmalig borg (aan woningbouwvereniging)
 • Eenmalige inrichtingskosten
 • Indien van toepassing een parkeerplaats

Omdat elk appartement over een eigen voordeur en postbus beschikt, een eigen woonkamer, keuken, toilet en badkamer heeft, voldoen de woningen aan de eisen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Afhankelijk van je inkomen krijg je vanaf 23 jaar woontoeslag. In dat geval helpen we je bij het aanvragen hiervan.

Bij een maximale woontoeslag moet je rekening houden met een netto huurprijs van rond de € 335,– tot € 375,– per maand.

Samenwerking met Woningbouw Actium

Voor het realiseren van geschikte woonruimtes is coöperatie De Lariks  een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de woningbouw coöperatie  Actium.

Alle woningen die in mei 2006 gerealiseerd zijn, zijn bestemd voor leden die aangesloten zijn bij Coöperatie de Lariks. Alleen die leden van de coöperatie  komen in aanmerking voor een woning als zij voldoen aan het bewonersprofiel van de coöperatie. Dit ter beoordeling van het bestuur en in overleg met de zorgaanbieder. De bewoner huurt de woning van Actium. De coöperatie heeft overeenkomst met de woningcorporatie voor het verhuren van de woningen. De huurnota wordt rechtstreeks door de bewoner, of diens vertegenwoordiger/bewindvoerder, aan  Actium  betaald via een automatische incasso. Nota’s van nutsbedrijven, verzekeringen, (gemeentelijke) belastingen e.d. moeten door de bewoner zelf worden geregeld en betaald.