Privacy verklaring Coöperatie ‘de Lariks’


Hier vind je de privacy verklaring van Coöperatie ‘de Lariks’. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Coöperatie ‘de Lariks’.
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Coöperatie ‘de Lariks’
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Coöperatie ‘de Lariks’. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Coöperatie ‘de Lariks’ verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij meer informatie wilt over het gebruik van jouw gegevens door Coöperatie ‘de Lariks’ neem dan gerust contact op! lariksassen@outlook.com.

DOEL GEGEVENS
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Coöperatie ‘de Lariks’. Deze worden hieronder toegelicht.
Nieuwsbrieven – Het versturen van nieuwsbrieven. Coöperatie ‘de Lariks’ stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Coöperatie ‘de Lariks’. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden voor een nieuwsbrief.
Contact opnemen – Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Coöperatie ‘de Lariks’ via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer.
Analytics – De website van Coöperatie ‘de Lariks’ verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties .

OPSLAG PERIODE
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Coöperatie ‘de Lariks’, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
Nieuwsbrieven – Het versturen van nieuwsbrieven Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar lariksassen@outlook.com
Contact opnemen – Op het moment dat je contact opneemt met Coöperatie ‘de Lariks’ via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
Analytics – De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

BEVEILIGING
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Coöperatie ‘de Lariks’ of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie

RECHTEN
Recht op inzage – Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Coöperatie ‘de Lariks’ vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Coöperatie ‘de Lariks’. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
Recht op rectificatie – Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Coöperatie ‘de Lariks’. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Jouw rechten
Recht op wissen van gegevens – Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Coöperatie ‘de Lariks’ vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op het indienen van een klacht – Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Coöperatie ‘de Lariks’ niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) – Wil jij niet dat Coöperatie ‘de Lariks’ jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

PLICHTEN
Coöperatie ‘de Lariks’ verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een dienstverlenend belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Coöperatie ‘de Lariks’ in e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Coöperatie ‘de Lariks’ de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Coöperatie ‘de Lariks’ met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Plichten
Coöperatie ‘de Lariks’ behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer dit Coöperatie ‘de Lariks’ gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van te Coöperatie ‘de Lariks’ beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.